Konačna dodatna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

Na temelju čl. 26, st. 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN OL broj 10/21 i ispravak 11/21) i Odluke o  prigovorima na Prijedlog dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, KLASA: 370-01/21-01/7, URBROJ: 2156/02-02-21-81, od 27. kolovoza 2021. godine, Općinski načelnik utvrdio je Konačnu dodatnu listu reda prvenstva, koju možete pogledati u privitku.

KONAČNA LISTA

    Skip to content