Natječaj za prodaju nekretnina Općine Lovran prikupljanjem pisanih ponuda

Predmetni natječaj preuzmite na poveznici u nastavku:

ISPRAVAK  NATJEČAJA
za prodaju nekretnina

 U natječaju za prodaju nekretnina objavljenom na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Lovran dana 29.08.2021. godine, za nekretninu

  • 36/104 dijela k.č. 7137/4, pašnjak od 104 m2, upisana u z.k. ul. 2149, K.o. Tuliševica, u naravi dio zemljišta od 36 m2 , sukladno skici izmjere izrađenoj od Krešimir d.o.o., a za potrebe okućnice zgrade, riječi: „po početnoj cijeni od 71.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima, po početnoj cijeni od 24.576,92 kuna“.

U ostalom dijelu Natječaj ostaje nepromijenjen.

                                                                                              Općina Lovran

    Skip to content