19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

SAZIV 19. SJ. OVOL, 01.06.2023.

1. točka Zapisnik 18. sj. OVOL 11.05.2023._2 tč

2. točka Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2023. godinu.v4

2.1. točka Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2023. godinu

3. Imjene i dopune Programa izgradnje 2023

4. Izmjene Program održavanja 2023

5. točka Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023 godnu

6. točka zaključak Izvještaj. v.r

6.1. točka Izvješće o stanju ZOP za općinu Lovran 2022

7. točka Godišnji provedbeni plan 2023 Općina Lovran

7., 8.. – Obrazloženje vatrogastvo

8. točka Odluka o planu i programu upoznavanja pučanstva Općina Lovran 2023.

9.a točka suglasnostt-LAG-Kamenjar-FINALNA VERZIJA

9.b. točka Prilog-III-Pump track

10. A. Suglasnostt-LAG-Ciperar

10.B.Prilog-III-Opis-projekta CIPERA

11. točka Utvrđivanje statusa komunalne infrastrukture – Dječje igralište Zaheji

12.1. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Bigrad d.o.o

12.2. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – BP GRADNJA

12.3. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Colossal Project

12.4. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Crnković Alen

12.5. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Došen Marija

12.6. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Komendanović

12.7. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Gašparinić

12.8. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Gregov

12.9. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Miščenić

12.10. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Brownfield

12.11. točka Zahtjev za produženjem roka izvođenja radova – Turković Denis

13. Trg Slobode – prenamjena parkirnih mjesta-ISPRAVAK

    Skip to content