Novosti

10. sjednica Odbora za međunarodnu suradnju (Bleiburg, rujan 2023.)
||
Saziv 10. sjednice Odbora za međunarodnu suradnju, točka 1. Zapisnik 9. sjednice ODBORA ZA MEĐUNAR. SURADNJU 13.07.23 ISS. Točka 1a. IZVODVJ. 20 sj. OVOL, 27.07. .2023. . točka 2. Bleiburg, zapisnik 18.08.2023.
Nastavite čitati
Produženje roka za prijavu za korištenje usluge pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe
||
Sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2023. godinu na području Općine Lovran s pružanjem usluga pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe započet će Logopedski kabinet Logo, obrt za usluge iz...
Nastavite čitati
Saziv 5. sjednice Odbora za ruralni razvoj
||
Saziv 5. sj. Odbora za ruralni razvoj
Nastavite čitati
Iskaz interesa za korištenje – nabavku rotacijske freze / traktorske / gredičar sa sijačicom
||
Iskaz interesa za korištenje - nabavku rotacijske freze / traktorske / gredičar sa sijačicom
Nastavite čitati
OBAVIJEST ZA GRAĐANE – BESPLATNI PREGLEDI MADEŽA
||
Nakon velikog odaziva na prethodne termine besplatnih pregleda madeža, Općina Lovran za svoje građane financira još 250 preventivnih zdravstvenih dermatoskopskih pregleda madeža kože, a na pregled će se moći prijaviti punoljetna osoba sa prebivalištem na području Općine Lovran. Prvih 150...
Nastavite čitati
ODLUKU o proglašenju sajamskog dana na području Općine Lovran
||
Odluku o proglašenju sajamskog dana na području Općine Lovran možete preuzeti i pregledati ovdje.
Nastavite čitati
Općina Lovran od početka rujna započinje sa financiranjem usluge pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe
||
Sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2023. godinu na području Općine Lovran s pružanjem usluga pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe započet će Logopedski kabinet Logo, obrt za usluge iz...
Nastavite čitati
Obavijest o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala
||
Sukladno Zaključku Općinskog načelnika Klasa: 602-01/23-01/1, Urbroj: 2170-25-02-23-2 od 24. srpnja 2023.godine Općina Lovran će i ove godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2023./24. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju učenici Osnovne škole Viktor...
Nastavite čitati
Organizirano druženje s darivateljima krvi | Crveni križ
||
Ove godine nam se susret s darivateljima krvi poklopio sa trećom ovogodišnjom akcijom darivanja krvi na području Općine Lovran. Od stotinjak građana Općine Lovran koji su postali aktivni darivatelji krvi, ovogodišnjem druženju su se odazvali višestruki darivatelji Alkić Stevo -...
Nastavite čitati
20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA
||
Saziv 20. sjednice OVOL Ad 1. Zapisnik 19. sj. OVOL 1.06.2023. Ad 2.a - Izvješće sa savjetovanja s javnošću Ad 2. II. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - cijena Ad 3. Prijedlog izmjene programa-zdravstvo-1 Ad...
Nastavite čitati
Skip to content