Članovi Općinskog vijeća Općine Lovran

Konstituirajuća sjednica održana 17. lipanj 2021. U 18,00 sati – Kino Sloboda Lovran

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN 

 1. SANJIN SIROTNJAK, predsjednik Općinskog vijeća
 2. BRANISLAV PETKOVIĆ, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

 1. TONI DRUŽETA (Kadidacijska lista T. Družeta) od 17.10.2023.
 2. ANDREA GRŽEVIĆ (Nezavisni vijećnik)
 3. ORIANA KLANJAC (Kandidacijska lista grupe birača nositelj T. Družeta)
 4. SREĆKO ŠOBOT (Kandidacijska lista grupe birača nositelj T. Družeta)
 5. BRANISLAV PETKOVIĆ (AM – PGS- UNIJA KVARNERA/UNIJA)
 6. ILAN VISKIĆ (AM – PGS – UNIJA KVARNERA/UNIJA)
 7. MARTINA JEDRIŠKO (AM – PGS – UNIJA KVARNERA/UNIJA)
 8. NEVEN MOHOROVIČIĆ (AM – PGS – UNIJA KVARNERA/UNIJA)
 9. DOMIJAN KRŠANAC (SDP)
 10. SANJIN SIROTNJAK (SDP)
 11. VANJA TANCABEL (07.06.2021.) (HSU – IDS)
 12. LUKA JANJETIĆ (Kandidacijska lista grupe birača nositelj L. Janjetić)
 13. ALEKSANDAR ĐEBNAR (HDZ) OD 11.09. 2023.
Skip to content