Gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom („Službene novine Općine Lovran“ br. 2/18)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 2/18)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje 2017.-2022. godine. („Službene novine Općine Lovran“ br. 3/18)

Komunalac d.o.o. Jurdani http://www.komunalac-opatija.hr/odvoz.html (komunalni otpad, reciklažno dvorište, cjenik i dr.)

Skip to content