Izbori članova vijeća i Izbori predstavnika nacionalnih manjina 2023.

Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr u rubrici Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na poveznici Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.  dostupne su odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju navedenih izbora, kao i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu navedenih izbora te Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

– Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

Obvezatne upute broj M II – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.pdf (izbori.hr)

– Obvezatne upute broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora (izbori.hr) te

Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora (izbori.hr) 

Izborni sudionici mogu obrasce za postupak kandidiranja, propisane Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora, oznaka OM-3 do OM-8, preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr , počevši od 4. travnja 2023. od 00:00 sati, od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga lista kandidata odnosno kandidatura. Navedeni obrasci neće se tiskati te ih stoga neće biti moguće kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“.

Članak 92. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak

Informacije za pripadnike nacionalnih manjina PGZ_izbori 7.5.2023

Kontakt podaci službenika upravnih tijela županija i Grada Zagreba koji će biti dežurni na dan 15. travnja 2023. do 24:00 sata – izbori članova vijeća i izbori predstavnika nacionalnih manjina – Tablica-dežurstva 15.4. do ponoći

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Dežurstvo nacionalne manjine 2023.

Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran

Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lovran

LOKACIJE ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE U PGŽ NA DAN 07.05.2023.

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran

Izvješće o visni troškova i načinu korištenja za izbor vijeća i predstavnika nac. manjina u Općini Lovran

Dopuna izvješća o visini troškova i načinu korištenja za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Općini Lovran

Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za vijeća nacionalnih manjina 2023.

Skip to content