Izbori Mjesnih odbora Općine Lovran 2023.

Izborno Povjerenstvo će na dan izbora dežurati u vremenu od 07,00 do 19,00 u prostorijama Općine Lovran.

Broj dežurnog telefona: 563 – 870.

Pozivamo sve građane koji imaju potrebu za glasanjem na terenu da nas kontaktiraju na navedeni broj telefona, kako bi se članove Biračkog odbora pravovremeno obavijestilo o potrebi izlaska na glasanje.

Odluka o imenovanju Stalni sastav Izbornog povjerenstva

Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore Općine Lovran

Obavijest o dežurstvu izbornog povjerenstva

Objava biračima s prebivalištem na području Općine Lovran, izbori za Mjesne odbore

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o imenovanju proširenog sastava 


Obrasci za kandidacijske liste

OMO 1 Kandidacijska lista političkih stranaka

OMO 2 kandidacijska lista grupe birača MO-1

OMO 3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature -2

OMO 4 izjava o prihvaćanju -3

OMO 5 izjava o prihvaćanju dužnosti za prošireni sastav -2

OMO 6 izjava za prihvaćanje dužnosti člana biračkog odbora

OMO 7 i OMO 8 RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OMO 9 GLASAČKI LISTIĆ

OMO 10 Zapisnik o radu biračkog odbora

OMO 11 Zapisnik Izborno povjerenstvo za provedbu izbora


Obvezatne upute

OBVEZNE UPUTE I., II. I III. (HODOGRAM RADNJI) ZA IZBORE MO 2023

OBVEZNE UPUTE IV – PROMATRAČI

OBVEZATNE UPUTE V (UREĐENJE BIRAČKOG MJESTA) I VI (NAČIN GLASOVANJA OSOBA KOJI NE MOGU..)


Liste kandidata za članove vijeća MO Lovran

Liste kandidata za članove vijeća Mjesnog odbora Lovran – Rezine

Liste kandidata za članove vijeća Mjesnog odbora Lovranšćina

Liste kandidata za članove vijeća Mjesnog odbora Lovran – Bahova

Liste kandidata za članove vijeća Mjesnog odbora Medveja

Ispravak Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Lovran-Rezine


Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto MO Lovran – Rezine

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto MO Lovranšćina

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto MO Lovran – Bahova

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto MO Medveja


Rezultati izbora

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Lovran – Rezine

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Lovran – Bahova

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Lovranšćina

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Medveja

Konačni rezultati izbora

Konačni rezultati MO Lovran – Rezine

Konačni rezultati MO Lovran – Bahova

Konačni rezultati MO Lovranšćina

Konačni rezultati MO Medveja


Izvješće o visini troškova izbora i načina njihova korištenja

Skip to content