Komunalne i druge usluge

Javni Prijevoz –  Autotrolej d.o.o. Rijeka

Opći uvjeti i cjenik usluga

Groblje i usluge ukopa – Komunalac d.o.o. Jurdani

Odluka o upravljanju grobljem

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima

Cjenik usluga i radova

Tržnica – Stubica d.o.o. Lovran

Cjenici i radno vrijeme

Dimnjačarske usluge

Krešimir Kovačević, vl. obrta za dimnjačarske usluge “Kovačić”

Šimunov Breg 18, D. Dragonožec

Kontakt: 095/5827590, 091/7983049, mail:

Cjenik dimnjačarskih usluga

Opskrba vodom i odvodnja – liburnijske vode d.o.o. Ičići

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Cjenik vodnih usluga

Cjenik usluga i radova

 

Skip to content