Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Višeg stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu

Na temelju članka 20., stavka 4., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrdilo je

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, zbog zamjene dulje odsutnog službenika, u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo, turizam i upravljanje imovinom, objavljen dana 24. svibnja 2024. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija i na službenim stranicama Općine Lovran (www.lovran.hr) s rokom prijave zaključno do 03. lipnja 2024.. godine, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija prijava je pravodobna i uredna i to:

  1. P. T., 1992., Viškovo.

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu oglasa putem web stranice i oglasne ploče Općine Lovran navedenim kandidatima upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati s liste kandidata koji su se prijavili na oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme zbog zamjene dulje odsutnog službenika, da pristupe na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 17. lipnja 2024. godine (ponedjeljak), u 09,00 sati u vijećnici Općine Lovran.

Istog dana nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja i informatičkog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima uz uvjet da ostvare najmanje 50% bodova na testovima. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web stranici Općine Lovran dana 24. svibnja 2024. godine u sklopu Obavijesti o pokrenutom postupku prijma u službu.

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

                                                                                   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                          Velinka Sušanj, dipl.iur., v.r.

    Skip to content