MO Lovran-Bahova

Konstituirajuće sjednice vijeća MO održane su 10.i 11. srpnja 2023. godine, a nakon provedenih izbora za članove vijeća MO na području Općine Lovran (18.06.2023.)

MJESNI ODBOR “LOVRAN-BAHOVA”
  1. Robert Popeskić, član
  2. Igor Čukanović, predsjednik
  3. Vanja Tancabel, član
  4. Kristina Kovač, član
  5. Mirna Dačić, član
  6. Senka Sirotnjak, član
  7. Danijel Rubinić, član
Skip to content