MO Lovran-Rezine

Konstituirajuće sjednice vijeća MO održane su 10.i 11. srpnja 2023. godine, a nakon provedenih izbora za članove vijeća MO na području Općine Lovran (18.06.2023.)

MJESNI ODBOR “LOVRAN-REZINE”
  1. Kristijan Štembergar, član
  2. Jasna Prša, član
  3. Andrea Gržević, predsjednica
  4. Dorian Sinčić, član
  5. Boris Hrvatin, član
  6. Ivana Turk Sandalj, član
  7. Marin Sirotnjak, član

Email:  

Skip to content