MO Lovranšćina

Konstituirajuće sjednice vijeća MO održane su 10.i 11. srpnja 2023. godine, a nakon provedenih izbora za članove vijeća MO na području Općine Lovran (18.06.2023.)

MJESNI ODBOR “LOVRANŠĆINA”
  1. Adriano Staraj, predsjednik
  2. Branislav Petković, član
  3. Rita Linšak, član
  4. Majda Dobrec, član
  5. Kristijan Lazarić, član
  6. Gabrijel Viskić, član
  7. Patricia Jakupec, član
Skip to content