NASTAVAK SURADNJE OPĆINE LOVRAN I FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Nakon što je u svibnju 2022. godine potpisan Sporazum o suradnji između Općine Lovran i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem postizanja bolje integracije Fakulteta i Lovrana u destinaciji, temeljem kojeg su organizirana predavanja o aktualnim temama namijenjena stanovnicima Lovrana te osmišljavane zajedničke aktivnosti za dobrobit zajednice, danas je u Lovranu potpisan još jedan Sporazum o suradnji i to o realizaciji stručne prakse.

Sporazum je u ime Općine Lovran potpisao općinski načelnik, g. Bojan Simonič, a u ime Fakulteta dekan prof. dr. sc. Marko Perić.

Ovo je logičan slijed i nastavak dosadašnje suradnje, a cilj nije samo realizacija stručne prakse studenata Fakulteta, već i povezivanje teorijskih i praktičnih znanja u području turizma i održivog razvoja.

Naime, stručnu praksu u Općini Lovran obavljat će studenti smjera Menadžment održivog razvoja te će tako proći kroz sve dijelove općinske uprave koji pokrivaju tematska područja utvrđena programom stručne prakse tog smjera. Odlična je to prilika, da studenti dobiju konkretna praktična znanja koja mogu povezati sa teorijskim znanjem stečenim na Fakultetu, ali ujedno da se  upoznaju sa kompletnim funkcioniranjem općinske uprave te dobiju uvid u mogućnosti koje nudi rad u jedinici lokalne samouprave.

    Skip to content