Natječaji i javni pozivi

NATJEČAJ ZA PRODAJU UMJETNINA AUTORA CHARLESA BILLICHA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET NATJEČAJA
Na temelju Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst,...
DETALJNO
Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 3. studenog 2023. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto...
DETALJNO
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/34, urbroj: 2170-25-02-23-1 te članka 9. i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN...
DETALJNO
NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lovran za školsku / akademsku godinu 2023./2024.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran (SN PGŽ broj 30/09 i 54/12 te SN Općine Lovran br. 2/13, 3/13-ispravak, 8/14 - pročišćeni tekst i...
DETALJNO
Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 06. listopada 2023. godine,  objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto...
DETALJNO
Javni poziv za financiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran u 2023.
Javni poziv Obrazac 1 Obrazac 2 Zaključak o odabiru korisnika potpora temeljem Javnog poziva
DETALJNO
NATJEČAJ ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
Temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Županije primorsko-goranske» br. 19/94, 18/96, 1/03, 6/11 i «Službene novine Općine Lovran»...
DETALJNO
NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/23, urbroj: 2170-25-02-23-1 te i čl. 9 i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran...
DETALJNO
Javni poziv za financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2023. godinu
Javni poziv za financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Obrazac1 Obrazac2
DETALJNO
Evidentiranje komunalne infrastrukture ”Dječje igralište Zaheji”
Sukladno čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18 i 110/18) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od...
DETALJNO
Skip to content