Novosti

Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto Viši stručni suradnik u pod kom gosp
Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto Viši stručni suradnik u pod kom gosp
DETALJNO
NATJEČAJ ZA PRODAJU UMJETNINA AUTORA CHARLESA BILLICHA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET NATJEČAJA
Na temelju Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst,...
DETALJNO
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
Cijenjeni sugrađani, U organizaciji Općine Lovran, Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Lovran i Armade Lovran, u Parku branitelja Domovinskog rata na Trgu slobode u Lovranu,...
DETALJNO
RANG Lista za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Lovran za školsku / akademsku godinu 2023./2024
Rang lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Općine Lovran
DETALJNO
Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 3. studenog 2023. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto...
DETALJNO
Odluka o obustavi postupka javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)
Odluka o obustavi postupka javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1
DETALJNO
SVJETLARNA LOVRAN 2023.
Općina Lovran, Liburnia Hotels & Villas, Turistička zajednica Lovran i Turistička zajednica Kvarnera predstavljaju SVJETLARNU LOVRAN 2023. imersivni vizualni spektakl svjetla - mapiranje Trga Sv....
DETALJNO
Odluka o proglašenju sajamskog dana na području Općine Lovran
Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...
DETALJNO
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/34, urbroj: 2170-25-02-23-1 te članka 9. i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN...
DETALJNO
Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje
Na temelju članka 20., stavka 4., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19),...
DETALJNO
Skip to content