Obrasci

Obrasci za JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OL U 2021

Obrasci za Javni poziv za sufinanciranje sanacije, obnove i uređenja krovova, pročelja i vanjske stolarije na području zone A kulturno povijesne cjeline naselja Lovran iz sredstava spomeničke rente

Zahtjev za umanjenje najamnine po Odluci o utvrđivanju visine najamnine SN 13-2018

Zahtjev za sufinanciranje marendi učenicima osnovne škole

Zahtjev za sufinanciranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Zahtjev za pravo sufinanciranja besplatne prehrane dojenčadi i male djece

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza redovnim učenicima srednje škole

Zahtjev za sufinanciranje javnog prijevoza studenata sa prebivalištem na području Općine Lovran za akademsku godinu 2021/2022

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba s invaliditetom sa statusom HRVI

Zahtjev za pravo sufinanciranja javnog prijevoza osoba dobrovoljnih davatelja krvi

Zahtjev za financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Zahtjev za pomoć – stanovanje

Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti

Zahtjev za pomoć novorođene djece

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama teritorijalnom moru

Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Zahtjev za pomoć umirovljenicima povodom božićnih blagadana 2021.

Izjava – novčana pomoć za umirovljenike povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana 2021.

Komunalna naknada – prijava nastanka obveze

Podaci o obvezniku spomeničke rente – prijava

Porez kuće za odmor

Porez na tvrtku

Pristup informacijma 

Porez na nekretnine – stambeni prostor

Porez na nekretnine – poslovni prostor

Porez na nekretnine -neizgrađeno građevinsko zemljište

Trošarine – odredbe 

Trošarine – Obrazac PUR

Trošarine – Obrazac GI-MP-JAP

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU 2021/2022. GODINU

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ

OBRAZAC – RADNE BILJEŽNICE

 

Skip to content