Obrasci

Zahtjevi za sufinanciranje javnog prijevoza

REDOVNI UČENICI SREDNJE ŠKOLE

STUDENTI

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA I STRUČNE PRATNJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

DOBROVOLJNI DAVATELJI KRVI

OSOBE S INVALIDITETOM

OSOBE SA STATUSOM HRVI

Dojenčad i djeca predškolske dobi

POMOĆ ZA NOVOROÐENU DJECU

BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU LOVRAN

SUFINANCIRANJE BESPLATNE PREHRANE DOJENČADI MALE DJECE

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PGŽ

IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Obrazovanje

RADNE BILJEŽNICE

FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

OBRAZAC – PRUŽANJE USLUGE POMOĆI DJECI S TEŠKOĆAMA U  GOVORU – LOGOPEDSKE VJEŽBE U 2023. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN  

Udruge

Zahtjev za dodjelu potpora malih vrijednosti

Ostalo

Zahtjev za umanjenje najamnine po Odluci o utvrđivanju visine najamnine SN 13-2018

Zahtjev za pomoć – stanovanje

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrebštinama (pomoć u naravi)

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama teritorijalnom moru

Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Zahtjev za povrat komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Zahtjev za privremeno korištenje javne površine

Komunalna naknada – prijava nastanka obveze

Podaci o obvezniku spomeničke rente – prijava

Porez kuće za odmor

Pristup informacijma 

Trošarine – odredbe 

Trošarine – Obrazac PUR

Trošarine – Obrazac GI-MP-JAP

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz

Obrazac za prijavu pokroviteljstva

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skip to content