Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran 2023.

Skip to content