ODLUKA o načinu provođenja sigurnosne mjere obveznog testiranja za službenike i posjetitelje Općine Lovran

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, Klasa:810-06/20-01/7, Ur.broj:511-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021.godine, objavljene u Narodnim novinama br. 121/2021,općinski načelnik Općine Lovran donosi sljedeću:

ODLUKA o načinu provođenja sigurnosne mjere obveznog testiranja za službenike i posjetitelje Općine Lovran

 

    Skip to content