ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lovran – na adresi Cesta 43. istarske diviziie

Skip to content