Općina Lovran domaćin susreta Dječjih vijeća, dječjih foruma i NEFa Hrvatske 3. – 5. 6. 2022. godine

„Djeca OKO nas“
Ljepota i bogatstvo različitosti koju povezuje univerzalan svijet dječje mašte

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske u partnerstvu s Društvom “Naša djeca” Opatija i Gradom Opatija uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi projekt  ”Djeca OKO nas – odgoj za obrazovanje o dječjim pravima, identitetu nacionalnih manjina i multikulturalizmu” koji ima za cilj:

  • povećati informiranost, znanja te podizanje razina svijesti osnovnoškolaca o dječjim pravima, identitetu nacionalnih i manjinskih skupina koje žive u različitim hrvatskim regijama,
  • ojačati kompetencije mentora-voditelja Dječjih foruma, Dječjih vijeća i NEF mreže Hrvatske za rad s djecom na teme: prihvaćanje različitosti, razumijevanje i očuvanje nacionalnih, lokalnih i kulturoloških identiteta, ljudska prava i aktivnog građanstva.

Projektne aktivnosti:

  1. Lokalne radionice za Dječje foruma i Dječja vijeća za sudjelovanje u programu nacionalnog susreta Dječjih foruma i NEF-a – na teme: “dječja prava, nacionalni identitet i multikulturalnost” u njihovim lokalnim zajednicama
  2. Fotografije “Djeca OKO nas”

Jedna od projektnih aktivnost bila je fotografiranje djece nacionalnih manjina i putujuća izložba fotografija koje će svoje putovanje započeti u mjesecu lipnju u Lovranu. Izložbom od 36 fotografija autora Saše Pjanića predstavit će se nacionalno i multikulturalno bogatstvo života u Hrvatskoj iz perspektive djeteta te promovirati  dječja prava, tradiciju, kulturu, identitet i multikulturalizam stanovnika i regija u Hrvatskoj.

Fotograf i putopisac Saša Pjanić snimao je na različitim lokacijama po Hrvatskoj portete djece, pripadnike nacionalnih manjina koje žive u RH, kao i djecu azilante. Na svom putu stigao je i do našeg Lovrana gdje je uz pomoć Talijanske zajednice Lovran fotografirao naše male sugrađane talijanske manjine. Nakon Lovrana otišao je u Veprinac gdje je u Područnoj školi fotografirao  male Slovence.

  1. Susret Dječjih vijeća i foruma i NEF-a Hrvatske na temu “dječja prava, nacionalni identitet djece i multikulturalnost”; 3. – 5.6.2022. godine, Lovran
  2. Putujuća izložba “Djeca OKO nas”, 4.6.2022.. Lovranska kula

Poruka: Ljepota i bogatstvo različitosti koju povezuje univerzalan svijet dječje mašte.

Podrškom ovog projekta pridonosimo stvaranju zajednica u kojima se ostvaruju prava djece, usvajaju nova znanja i vještine o interkulturalnim kompetencijama i socijalno uključivanje pripadnika djece nacionalnih manjina i djece iz socijalnu ranjivih skupina (siromašna djeca, djeca s teškoćama, djeca nacionalnih i vjerskih manjina, djeca azilanti i stranci).

Pripremila:

Sanja Škorić, tajnica DND Opatija

    Skip to content