PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE

Upute za plaćanje administrativne pristojbe uplatom na račun

Upravna pristojba može se platiti uplatom na račun državnog proračuna:
Državni proračun – HR12 10010051863000160

Poziv na broj – 64 5002-49083 – OIB PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Upute za plaćanje upravne pristojbe

Skip to content