PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE

Upravna pristojba može se platiti na sljedeća dva načina:

  • prilaganjem državnih biljega uz podneseni zahtijev ili
  • uplatom upravne pristojbe na žiro račun Općine Lovran IBAN HR8223600001824200003, model “HR68“, poziv na broj primatelja “5703-OIB uplatitelja”.

Za plaćanje upravne pristobe putem mobilnog bankarstva treba skenirati bar-kod u nastavku:

te obavezno u nalogu za plaćanje upisati iznos upravne pristojbe i u pozivu na broj primatelja upisati osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva (OIB).

Skip to content