Produženje roka za prijavu za korištenje usluge pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe

Sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2023. godinu na području Općine Lovran s pružanjem usluga pomoći djeci s teškoćama u govoru – logopedske vježbe započet će Logopedski kabinet Logo, obrt za usluge iz Viškova, Vozišće 5, vl. Josipa Pankas, mag.logoped. Logopedske vježbe pružat će se učenicima osnovnoškolske dobi, polaznicima od prvog do šestog razreda, s prebivalištem na području Općine Lovran, a koji imaju teškoće u govoru i imaju Rješenje o primjerenom programu obrazovanja ili drugo odgovarajuće Rješenje kojim je utvrđena potreba za logopedskim vježbama.

Raspored pružanja logopedskih vježbi utvrdit će pružatelj usluge, sukladno individualnim potrebama budućih korisnika ove usluge, a temeljem Lista korisnika koju će utvrditi Općina Lovran.

Ovaj oblik usluge moguće je ostvariti temeljem pojedinačnog zahtjeva roditelja/staratelja/udomitelja, koji se zaprimaju u periodu od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2023. godine putem e-maila: , putem pošte ili neposredno u pisarnici Općine Lovran.

Obrasci zahtjeva bit će dostupni na službenoj web stranici Općine Lovran, kao i u pisarnici Općine Lovran.

Svi prijavitelji koji udovoljavaju gore navedenim uvjetima bit će uvršteni na Listu, temeljem koje će pružatelj usluge utvrditi raspored termina logopedskih vježbi. Po uvrštavanju na Listu korisnike će kontaktirati Logopedski kabinet zbog dogovora o terminima i obavijesti o točnoj lokaciji pružanja usluge u Lovranu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun

    Skip to content