UPUTA ŽUPANIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIMJENU ODLUKA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN ORGANIZIRANJA I OGRANIČAVANJA OKUPLJANJA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio dvije odluke kojima se uređuje način organiziranja i ograničenja okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba. Jedna je opća i primjenjuje se na sva okupljanja, a duga je posebna i ograničava neka okupljanja. 

1.ODLUKA KOJA SE PRIMJENJUJE NA SVA OKUPLJANJA

(donesena 10.07.2020. i izmijenjena 12.10.2020.)

Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je je prisutno više od 50 (prije je bilo 100)  sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 

 • Organizatori svih okupljanja na kojima se očekuje dolazak više od 50 osoba (prije je bilo 100), osim onih koja se temeljem Zakona o javnom okupljanju prijavljuju Ravnateljstvu policije, obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112 dostaviti obavijest o okupljanju u kojoj se navodi:
 • svrha, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja
 • podatci osobe za kontakt
 • očekivani broj osoba
 • Organizatori su obvezni voditi pisanu evidenciju i čuvati ju najmanje 14 dana
 • Ako se utvrdi da je netko od sudionika zaražen virusom SARS-CoV-2 u najkraćem roku evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112

2.ODLUKA KOJA SE PRIMJENJUJE NA NEKA DRUŠTVENA OKUPLJANJA

primjerice koncerte u ugostiteljskim objektima, sajmove, privatna i korporativna okupljanja i svečanosti, razne promocije, savjetovanja, simpozije i sl.

(donesena 12.10.2020.)

Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja 

 • Organizatori  društvenih okupljana na koja je pozvano ili se očekuje više od 50 osoba, a koja nisu izuzeta Odlukom dužni su najkasnije 5 dana prije okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112, zatražiti suglasnost nadležnog županijskog stožera
 • Ako ne dobiju suglasnost, ili ju ne zatraže a morali su, društveno okupljanje se ne smije održati
 • Suglasnost se ne mora tražiti za:
 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe
 • amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
 • kino projekcije,
 • sportska natjecanja
 • okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
 • pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
 • vjerske obrede
 • izložbe u muzejski, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

ZAKLJUČNO

Obveze iz Odluke navedene pod rednim brojem 1. primjenjuju se na sva okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba, s time da jedino organizatori koji okupljanje prijavljuju Ravnateljstvu policije nisu obvezni slati obavijest i županijskoj službi civilne zaštite.

Dodatnu obvezu traženja suglasnosti od županijskog stožera civilne zaštite propisanu Odlukom pod rednim brojem 2. imaju organizatori okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba, a ne pripadaju nekom vidu sljedećih okupljanja:

 • profesionalne umjetničke izvedbe i programe
 • amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
 • kino projekcije,
 • sportska natjecanja
 • okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
 • pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
 • vjerske obrede
 • izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.
  Skip to content