Djelatnici

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Tamara Mittel, dipl. iur. – Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika 

Odsjek za stambeno – komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo – turizam i upravljanje imovinom

Branka Radić, dipl. ing. građ. – Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu
Marina Sirotnjak, dipl. ing. građ. – Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva
Elizabeta Zehentner Kert, dipl. ing. građ. – Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva (zamjena)
Nena Brozan Perišić, mag. ing. građ. – Viši stručni suradnik za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom

Komunalno i prometno redarstvo

Milan Škorić – Referent – komunalni redar

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN

Elvira Jović Ban, mag. iur., Pročelnik

Odsjek za proračun i financije

Jadranka Ognjenović, dipl. oec. – Voditelj Odsjeka
Ilinka Besedić, mag. iur. – Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i javnu nabavu
Jasna Konić – Viši referent za računovodstvene poslove
Mateja Miškić – Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i javnu nabavu (zamjena)

Odsjek za društvene djelatnosti

Velinka Sušanj, dipl. iur. – Voditelj Odsjeka 
Azela Mandžo, upravni pravnik – Viši referent za opće poslove
Katarina Jelačić, bacc. inf. –Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje
Marina Grubešić, bacc. admin. publ. –Viši referent za društvene djelatnosti

Skip to content