MO Medveja

Konstituirajuće sjednice vijeća MO održane su 10.i 11. srpnja 2023. godine, a nakon provedenih izbora za članove vijeća MO na području Općine Lovran (18.06.2023.)

MJESNI ODBOR “MEDVEJA”
  1. Nikola Franković, predsjednik
  2. Davor Brubnjak, član
  3. Manuela Maljevac, član
  4. Dean Randić, član
  5. Mauro Čepić, član
  6. Vali Franković, član
  7. Robin Ivanić, član
Skip to content