Komisije

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.- 2025.g.

MANDATNA KOMISIJA

 1. Sanjin SIROTNJAK, predsjednik
 2. Branislav PETKOVIĆ, član
 3. Martina JEDRIŠKO, članica

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

 1. Ilan VISKIĆ, predsjednik
 2. Neven MOHOROVIČIĆ,član
 3. Domijan KRŠANAC, član

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Elizabeta UHAČ, predsjednica
 2. Ilan VISKIĆ, član
 3. Amanda MODRIĆ, članica

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

 1. Martina JEDRIŠKO, predsjednica
 2. Adriano STARAJ, član
 3. Dominik MOHOROVIČIĆ, član
Skip to content