Komisije

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.- 2025.g.

MANDATNA KOMISIJA

 1. Sanjin SIROTNJAK, predsjednik
 2. Branislav PETKOVIĆ, član
 3. Martina JEDRIŠKO, članica

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

 1. Ilan VISKIĆ, predsjednik
 2. Neven MOHOROVIČIĆ, član
 3. Domijan KRŠANAC, član

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Ilan Viskić, predsjednik
 2. Elizabeta Uhač, članica
 3. Amanda Modrić, članica

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

 1. Martina JEDRIŠKO, predsjednica
 2. Adriano STARAJ, član
 3. Dominik MOHOROVIČIĆ, član
Skip to content