Spomenici

Župna crkva Svetog Jurja, izvorno romanička građevina, sagrađena je u 13. stoljeću. U 15. stoljeću crkva dobiva novo svetište, nadsvođeno gotičkim mrežastim svodom i u cjelini ukrašeno kasnogotičkim fresko-slikarijama, rad domaćih majstora.

Freske su nastale u razdoblju od 1470. do 1479. godine, oslikale su ih dvije domaće radionice: kastavska radionica oslikala je slike na svodu i gornjem dijelu zidova, dok su donji dio svetišta oslikali istarski majstori. Svoj današnji barokni izgled crkva je dobila u 18. stoljeću kada je proširena dogradnjom dviju baroknih kapela te je tako spojena sa zvonikom.

Nasuprot župne crkve nalazi se stara zgrada gradskog poglavarstva, srednjovjekovni objekt na kojemu je u 19. stoljeću u luneti iznad portala izrezbaren u drvu lik Svetoga Jurja, zaštitnika grada Lovrana i lovranske župe, koji kopljem probada zmaja. Na pročelju zgrade nalaze se grbovi uglednih lovranskih obitelji.

 

Na temeljima crkvice iz 12. stoljeća Bratovština Svetog Ivana Krstitelja sagradila je u 14. stoljeću romaničku crkvicu posvećenu zaštiniku bratovštine.
U crkvici su pronađene freske sa scenama iz života Svetog Ivana Krstitelja.

Od triju crkvica koje su davno okruživale staro lovransko groblje do danas se sačuvala jedino crkvica Svetog Trojstva. Crkvica jednostavne arhitektonske izvedbe, smještena iznad lovranske lučice, sačuvala je izvorne gotičke okvire vrata i prozora.

U crkvici se nalazi grob lovranskog župnika Gašpara Bekarića iz 1595. godine s uklesanim glagoljskim natpisom. Ima konzervirane fragmente kasno-gotičkih zidnih slikarija iz 15. stoljeća, koje se pripisuju majstoru Albertu iz Konstanza. U gotički kameni portal naknadno je ugrađen ulomak ranosrednjovjekovnog pletera.

Od srednjovjekovnih gradskih zidina, kojima je grad bio okružen, sačuvan je samo jugoistočni dio s gradskim vratima Stubica ili Porta marina koja su vodila prema lovranskoj lučici.

Od srednjovjekovnog fortifikacijskog sustava sačuvana je i masivna gradska kula, četverokutnog tlocrta, sagrađena s pravilno klesanim kamenim blokovima. Posebnu draž staroj urbanoj jezgri Lovrana daju dvorišta (kortili) ukrašeni stubištima i trijemovima sa kamenim cisternama u sredini.Također treba spomenuti i barokne patricijske kuće iz 17. i 18. stoljeća sa slikovito ukrašenim lunetama portala.

Skip to content