Dokumenti

Statut i poslovnik

Statut Općine Lovran

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lovran

Odluke

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika

Odluke objavljene na sn.pgz.hr

Odluka za imenovanje osobe za nepravilnosti

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran za 2024. godinu

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIK IZBORI

Popis brojčanih oznaka uredskog poslovanja Općine Lovran

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lovran

Odluka o obilježavanju blagdana, spomendana i drugih značajnih datuma za Općinu Lovran

Odluka o imenovanju mrtvozornika na području PGŽ

Strategijski dokumenti

Provedbeni program Općine Lovran 2021.-2025.

Prilog 1. Provedbeni program Općina Lovran 2021.-2025.

Izvještaji o provedbi Provedbenog programa Općine Lovran

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa 2022.

Godišnje izvješće za 2022.

Strategija razvoja Općine Lovran 2015. -2020..

Strategija upravljanja imovinom Općine Lovran za razdoblje 2021. – 2027.

Pravilnici

Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVRAN ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA TE REKLAMNIH I OGLASNIH PREDMETA U SVRHU IZBORNE PROMIDŽBE POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA KOJI SUDJELUJU NA IZBORIMA

Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekta

Planovi

Odluka o stupanju na snagu dijela Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2023. g. i  I. dopuna Potvrde ( Odluka o stupanju na snagu dijela Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2023. g. stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Lovran”. Odluka i I. dopuna Potvrde su objavljeni u SNOL broj 5/2023. , od dana 24. travnja 2023.)

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN ZA 2023.G. I POTVRDA ( Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Lovran”. Plan je objavljen u SNOL broj 18/2022. ,od dana 12. prosinca 2022.)

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. i Potvrda (Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Lovran. Plan je objavljen u SNOL broj 25/2021. od dana 22. prosinca 2021.)

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN ZA 2022.G, (objavljene u “Službenim novinama Općine Lovran” broj 8 od 4. svibnja 2022. godine, a stupaju na snagu osmog dana objave u “Službenim novinama Općine Lovran) i ISPRAVAK I. IZMJENA I DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN ZA 2022. G. s POTVRDOM (objavljen u “Službenim novinama Općine Lovran” broj 9 od 9. svibnja 2022. godine).

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. i Potvrda (Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Lovran. Plan je objavljen u SNOL broj 19/2020. od dana 21. prosinca 2020.)

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2020.G. i II. Dopuna Potvrde

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2020.G. i I. Dopuna Potvrde

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2020. godinu i Potvrda PGŽ

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE LOVRAN ZA 2019. i POTVRDA

Dopuna Potvrde na Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lovran za 2019. godinu

Izvješća nezavisnih vjećnika

Izvješće Korošak 2018.

Financijski plan Grupe birača Drago Korošak za 2018 godinu , Godišnji program rada za razdoblje 2017.-2018., Godišnji program rada za razdoblje 2017.-2021. , Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.-05.05.2017. godine, te Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.7.do 31.12.2017. godine.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 06.05.-21.-05.2017.

Izvješće o donacijama 01.01.-30.06.2016.- Korošak

Financijsko izvješće 01.01.2016.-31.12.2016. Drago Korošak

Financijski plan 2016.- Korošak

Izvješće Korošak 2015.

Izvješće Korošak 2014.

Izvješće Alkić 2013.

Izvješće Alkić 2012.

 

Izvješće o primljenim donacijama

Skip to content