Kontakti djelatnika

Kontakt podaci Direktni brojevi E-mail adresa
Centrala TEL: 385 51 291 045
        385 51 563 870
FAX: 385 51 294 862
URED OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LOVRAN
Općinski načelnik Općine Lovran, Bojan Simonič, mag. oec. 385 51 291 045 (unutar izbornika birati 1)
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE
Tihomir Čordašev, mag. oec.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje

385 51 291-045 (unutar izbornika birati 2 pa 7)
Odsjek za stambeno – komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo – turizam i upravljanje imovinom 
Nena Brozan Perišić, mag. ing. građ.

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i
poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom

385 51 563 867 .
Branka Radić, dipl. ing. građ. – 

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu

385 51 563 866
Marina Sirotnjak, dipl. ing. građ. – 

Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva

385 51 563 873
Elizabeta Zehentner Kert

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i poslove prostornog uređenja te upravljanja imovinom – povećan opseg posla

385 51 770 031
Komunalno i prometno redarstvo
Milan Škorić – Referent – 

komunalni redar

385 51 563 863

098/470-915

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN
Elvira Jović Ban, mag. iur. – Pročelnik 385 51 291 045 (unutar izbornika birati 3 pa 3)
Odsjek za proračun i financije 
Jadranka Ognjenović, dipl. oec. – 

Voditelj Odsjeka

385 51 292 880
Ilinka Besedić, mag. iur. – 

Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i javnu nabavu

385 51 563 871
Jasna Konić – 

Viši referent za računovodstvene poslove

385 51 563 864
Odsjek za društvene djelatnosti 
Velinka Sušanj, dipl. iur. – 

Voditelj Odsjeka 

385 51 563 868
Azela Mandžo, upravni pravnik – 

Viši referent za opće poslove

385 51 563 869
Katarina Jelačić, bacc. inf. –

Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje

385 51 563 860

Marina Grubešić, mag. admin. publ. –

Viši referent za društvene djelatnosti

385 51 563 872

 

Skip to content