Obavijest o iskorištenju sredstava – Potpore male vrijednosti

Općina Lovran objavila je na oglasnoj ploči i svojoj službenoj internetskoj stranici 1. veljače 2022. godine Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2022. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U točki 9. Javnog poziva navedeno je da će Javni poziv biti otvoren do kraja 2022. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu (područje odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta, i za područje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava posebno osjetljivih skupina društva te za rad udruga od posebnog značaja za Općinu Lovran – civilno društvo).

Ovime upoznajemo zainteresirani dio javnosti da su sredstva Općine Lovran za područje kulture kao i za područje aktivnosti udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava posebno osjetljivih skupina te za rad udruga od posebnog značaja za Općinu Lovran – civilno društvo, iskorištena u cijelosti, pa je ovaj Javni poziv za navedena područja, s danom potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, 10. svibnja 2022. godine, zatvoren.

Općinski načelnik:

Bojan Simonič, mag.oec., v.r.

    Skip to content