4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV I MATERIJAL, SAZIVI RADNIH TIJELA

SAZIV 4. SJ. OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN

1. Usvajanje zapisnika 3. SJ. OVOL, 30.09.2021.

2. Točka, IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ LIPANJ 2021.

3. Točka Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

3.1. uz Točku Obrazloženje drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2021. godinu

4. Točka Izmjene Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2021. godinu

5. Točka Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2021 g

6. Točka, Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrasturkture u 2021 godini

7. Točka, Prijedlog Druge izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021 g.

8. Točka, Izmjene programa utroška sredtava turističke pristojbe za 2021 godinu

9. Točka, Izmjene programa utroška sredstava spomeničke retne za 2021 godinu

10. Točka, Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021 godini

11.Točka, Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom u Općini Lovran za razdoblje 2021-2027 godine

12. Točka,Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

13. Točka, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

14. Točka Utvrđenje namjene poslovnog prostora Trg slobode 4

15. Točka, Utvrđivanje namjene poslovnog prostora u Lovranu, Cesta 43. istarske divizije

16. Točka, Informacija o Nacrtu godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

17. Točka, ZAPISNIK 2. SJ. ODBORA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, 13.10.2021.


SAZIV 2. SJ. KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK

SAZIV 2. SJ. ODBORA ZA GOSPODARSTVO

SAZIV 2. SJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 

    Skip to content