Natječaji i javni pozivi

NATJEČAJ ZA PRODAJU UMJETNINA AUTORA CHARLESA BILLICHA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET NATJEČAJA
||
Na temelju Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19, 11/19, 10/22), Odluke Općinskog vijeća Općine Lovran, Klasa:406-07/23-01/1, Ur.broj:2170-25-02-23-2 usvojene na 16....
Nastavite čitati
Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme
||
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 3. studenog 2023. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva (1 izvršitelj, m/ž), na određeno radi obavljanja poslova...
Nastavite čitati
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
||,
Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/34, urbroj: 2170-25-02-23-1 te članka 9. i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18,...
Nastavite čitati
NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lovran za školsku / akademsku godinu 2023./2024.
||
Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran (SN PGŽ broj 30/09 i 54/12 te SN Općine Lovran br. 2/13, 3/13-ispravak, 8/14 - pročišćeni tekst i 3/18, 7/20, 3/21), članka 2. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja...
Nastavite čitati
Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme
||,
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 06. listopada 2023. godine,  objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme...
Nastavite čitati
Javni poziv za financiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran u 2023.
||
Javni poziv Obrazac 1 Obrazac 2 Zaključak o odabiru korisnika potpora temeljem Javnog poziva
Nastavite čitati
NATJEČAJ ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
||,
Temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Županije primorsko-goranske» br. 19/94, 18/96, 1/03, 6/11 i «Službene novine Općine Lovran» br. 1/13 i 2/13-pročišćeni tekst) i odluke Općinskog načelnika Općine Lovran Klasa: 363-03/23-01/95 URBROJ: 2170-25-02-23-1,...
Nastavite čitati
NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
||,
Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/23, urbroj: 2170-25-02-23-1 te i čl. 9 i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst,...
Nastavite čitati
Javni poziv za financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2023. godinu
||,
Javni poziv za financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Obrazac1 Obrazac2
Nastavite čitati
Evidentiranje komunalne infrastrukture ”Dječje igralište Zaheji”
||
Sukladno čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18 i 110/18) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 02. travnja 2019.), Općina Lovran započinje s postupkom evidentiranja komunalne infrastrukture ''Dječje igralište Zaheji'' na...
Nastavite čitati
Skip to content