Lista kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje

Na temelju članka 20., stavka 4., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrdilo je

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na radno mjesto Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, radi zamjene dulje odsutnog službenika, u Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun, Odsjek za društvene djelatnosti, objavljen dana 06. listopada 2023. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija i na službenim stranicama Općine Lovran (www.lovran.hr) s rokom prijave zaključno do 16. listopada 2023. godine, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija prijava je pravodobna i uredna i to:

1. M.R., 1991., Lovran.

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu oglasa putem web stranice Općine Lovran navedenim kandidatima upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati s liste kandidata koji su se prijavili na oglas za radno mjesto Viši referent za opće poslove, informatičku podršku i arhiviranje (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, radi zamjene dulje odsutnog službenika, da pristupe na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 30. listopada 2023. godine u 09,00 sati u vijećnici Općine Lovran.

Istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja i informatičkog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima uz uvjet da ostvare najmanje 50% bodova na testovima. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web stranici Općine Lovran dana 06. listopada 2023. godine u sklopu Obavijesti o pokrenutom postupku prijma u službu.

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Velinka Sušanj, dipl.iur., v.r.

    Skip to content