OBAVIJEST o radu Matičnog ureda Lovran Matični ured Lovran

Matični ured Lovran u periodu od 08. do 26. rujna 2023. godine RADI u uredovni dan u srijedu 13. i 20. rujna 2023. godine

Ostale dane poslove iz nadležnosti Matičnog ureda Lovran obavljati će Matični ured Opatija, Opatija, Maršala Tita 6.

Uredovno vrijeme za stranke je od 08,30 do 14,00 sati.

Građani mogu kontaktirati Matični ured Opatija na broj telefona 354-674 ili putem e-maila

Također građani imaju mogućnosti kontaktirati Matični ured Rijeka na brojeve telefona 354-320, 354-228, 354-227 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) i 354-324 (evidencija o državljanstvu) ili na e-mail

Uredovno vrijeme za stranke je od 08,30 do 14,00 sati.

Šalter za izdavanje isprava u Matičnom uredu Rijeka radi svaki radni dan od 08,30 do 15,30 sati

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Također putem sustava e-Građani omogućena je prijava novorođenog djeteta (e-Novorođenče) kao i elektronička prijava lokacije i termina sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama (e-Prijava vjenčanja) kao i prijava lokacije i termina sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama (e-Prijava životnog partnerstva) u periodu od 30 do 45 dana prije dana sklapanja braka odnosno životnog partnerstva

    Skip to content