RANG lista za dodjelu stipendija 2022./2023. školske / akademske godine

Nastavno na raspisani natječaj za stipendiranje učenika i studenata Općine Lovran u školskoj / akademskoj godini 2022./2023., objavljen na službenoj web stranici Općine Lovran, po Obavijesti objavljenoj u „Novom Listu“ dana 11. listopada 2022. godine,  Općinski načelnik Općine Lovran donesao je Odluku o odabiru kandidata, KLASA: 604-01/22-01/1, URBROJ: 2170-25-02-22-9 temeljem koje je utvrđena RANG lista za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Lovran za školsku / akademsku godinu 2022./2023.

    Skip to content